Tilskudd infrastruktur til hjemmeundervisning

   

Dere fører alle kostnader i forbindelse med dette på følgende prosjektnummer:

48240 – Infrastruktur og tilkoblinger.

Her finner dere skjema tilrettelagt for:

Infrastruktur og tilkoblinger
Tittel Publisert Type
månedsavgift

10.02.2021 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Utbetalingsskjema månedsavgift internett.xlsx
oppgradering

10.02.2021 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Utbetalingsskjema ved oppgradering.xlsx
nyetablering

10.02.2021 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Utbetalingsskjema ved nyetablering.xlsx

Skjemaene er oppdaterte med nødvendige interne data.

Fyll ut navn, adresse, kontonummer og beløp.
Husk å legge ved kvittering(er).

Sendes:

Froland kommune Fakturamottak
Osedalen
4820 Froland