Logoped

Tjenesten er en del av enheten pedagogisk-psykologisk tjeneste, kommunepsykologtjenesten og logopedtjenesten.

Hva tilbyr vi?

Logopeden gir språkhjelp til barn, ungdom og voksne som har utfordringer med språk, uttale, stamming, afasi og stemme. Vi kan hjelpe med:
  • å veilede foreldre eller personale i barnehage og skole i forhold til barns språk
  • å gi direkte trening med bakgrunn i logopedisk utredning.
  • å kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet.

Slik går du frem

Foreldre, barnehage, skole eller behandler kan henvise den som trenger hjelp til logoped. Ta gjerne kontakt på telefon før du fyller ut henvisningen.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontaktinfo

Ekspedisjon
37 50 24 50
Ingjerd van Bruggen
ingjerd.van.bruggen@froland.kommune.no.

 

Enhetsleder
Tove Alice Olsen Innjord

Telefon
37 50 24 51

Mobil
997 22 683

E-post
tove.alice.olsen.innjord@froland.kommune.no

 

Besøksadresse
Rislandsveien 9
4820 Froland
(Bygget mellom Frolandia
og ungdomsskolen)

Postadresse
Froland kommune
PP-tjenesten
Frolandsveien 995
4820 Froland