Om Mykland skole

Mykland skole er en liten fådelt skole som ligger i naturskjønne omgivelser.
Mykland skole ligger i Froland kommune, ca 30 km  fra kommunesenteret Osedalen.

I skolene er trinnene i hovedsak delt opp slik at 1.-2. trinn,   3.-4. trinn og 5.-7. trinn går sammen.

Vi har en ørliten sfo-avdeling som for tiden nesten er slått sammen med Mykland barnehage.
Mykland barnehage er en barnehage som holder til i kjelleren.