Musikk

Kulturskolen prioriterer undervisning til barn og ungdom, men voksne er også velkomne når vi har nok kapasitet og tilbud som egner seg. Det meste av undervisningen holdes på Froland ungdomsskole.

Tilbud musikkundervisning

Undervisningen foregår individuelt og i grupper. Timeplan avtales. Mer info finner du i påmeldingen og i fagplanen.

Undervisningstilbud musikk - 2
Instrument - individuelt Instrument - gruppe Vokal - individuelt Vokal - gruppe
Fiolin Band/Samspill Sang Sangdilla
Gitar Band/Samspill   Mini-pop
El-bass Band/Samspill   Ung-pop
Piano Band/Samspill   Musikkteater
Trommer Band/Samspill    
Instrumentstart (2.-3. trinn)    
Musikkteknologi

Vi tilbyr også musikkterapi til barn og ungdom med spesielle behov.