Kunst

Kulturskolen prioriterer undervisning til barn og ungdom, men voksne er også velkomne når vi har nok kapasitet og tilbud som egner seg.

Tilbud kunstundervisning skoleåret 2021/2022

Undervisningen foregår i aldersinndelte grupper. Vi er imidlertid fleksible med hensyn til alder og deltakelse i de ulike gruppene. Mer info finner du i påmeldingen og i fagplanen.

Kulturskolen - kunst
For hvem Dag Tid Sted
1.-3. trinn Tirsdag 12:40 - 14:10 Ungdomsskolen, inngang B
4.-5. trinn Tirsdag 14:20 - 16:00 Ungdomsskolen, inngang B
6.-10. trinn Tirsdag 16:30 - 18:00 Ungdomsskolen, inngang B