Ukas fokus:

Ord og blikk kan såre, -
tenker jeg på det?