Timeplaner, ukeplaner og prøveplaner

Ukas fokus:
Hva gjør du hvis noen blir holdt utenfor?