Kontakt Froland ungdomsskole

For å kontakte lærerne, bruk Visma-appen. Om det ikke kan vente, kontakt administrasjonen.

Kontakt Froland ungdomsskole
Navn Tittel Telefon
Skolen   482 56 596
Kai Reidar Mollestad Andreassen Rektor 930 59 838
Aina Venemyr Terjesen Avdelingsleder 467 87 342
Hilde Margrethe Nordbø Rådgiver 416 21 445
Wencke Brit Øistensen Sosiallærer 918 30 715
Birgitte Becher Sandbakk Leder av miljø- og losteam 911 66 180

Kontaktinfo

Froland ungdomsskole

Telefon
482 56 596

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

Besøksadresse
Rislandsveien 11
4820 Froland