Sosiallærer

  • Har kontakt med foresatte der kontaktlærer trenger støtte
  • Gir råd og veiledning til kontaktlærerne og andre ansatte ved skolen i elevsaker
  • Tar initiativ og følger opp nødvendige observasjoner i undervisningssituasjoner og friminutt
  • Koordinerer Olweus-satsingen gjennom skoleløpet
  • Er fast medlem i skolens oppvekstteam
  • Leder skolens sosialpedagogiske team sammen med helsesykepleier
  • Samarbeider med PPT, ABUP, barnevern og andre tjenester vedrørende enkeltelever

Sosiallærer samarbeider med helsesykepleier i forbindelse med psykisk helse og jentegrupper.

 

Info til foresatte ved høyt fravær (PDF, 75 kB)
Veileder ved høyt fravær (PDF, 512 kB)

Kontaktinfo

Sosiallærer
Wencke Brit Øistensen

Mobil
918 30 715

 

Åpningstider

Mandag, tirsdag og fredag:
08:45 - 11:15

Onsdag: Hele dagen
Torsdag: 12:30 - 14:30

Ellers etter avtale

Om ikke tilstede på kontoret nede,
sjekk arbeidsplassen oppe.