Jentegrupper

Jentegrupper er samtalegrupper for jenter, spesielt for 9. trinn. Hensikten med jentegruppene er:

 • Å arbeide for et bedre miljø blant jentene på trinnet
 • Å gjøre jentene i stand til å ta bevisste valg
 • Å skape bevissthet hos jentene i forhold til
  • selvtillit og selvbilde
  • oppførsel overfor hverandre
  • faktorer som gir god samhandling
  • kommunikasjon (verbal og non-verbal)
  • påvirkningen de har på hverandres hverdag

Kontakt

Har du spørsmål om jentegruppene, ta kontakt med helsesykepleier eller sosiallærer.