Miljøteam

Miljøteamet følger opp enkeltelever og grupper av elever som har behov for ekstra støtte i skolehverdagen. Miljøteamet består av vernepleier og miljøarbeidere og samarbeider tett med lærere, sosiallærer, skolens ledelse og helsesykepleier.

Miljøteamet er ansvarlig for oppfølging av elever med enkeltvedtak, men er tilstede med hjelp og støtte for alle skolens elever. Teamet er ute blant elevene i alle friminutt og får dermed god oversikt over elevmiljøet og mulighet til å bygge relasjoner til elevene.

Kontaktinfo

Froland ungdomsskole

Telefon
37 50 24 16

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

Besøksadresse skolen
Rislandsveien 11
4820 Froland

Besøksadresse PPT
Rislandsveien 5
4820 Froland