Skolelos

Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom

Målet med Los i Froland kommune

Målet er å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring for ungdom som har et bekymringsfullt fravær fra skolen, samt ungdom som står utenfor, eller er i fare for å havne utenfor skole og arbeid, og gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Hva gjør Losen?

Losens oppgave er å tilby tett og individuelt tilpasset oppfølging av ungdom, fra ungdomsskolen og gjennom videregående skole

Losen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom i målgruppen, og faste samtaler med elevene vil være et sentralt verktøy.

Losen samarbeider med ungdomsskolen og de videregående skolene, deriblant rådgivere, miljø- og losteam, lærere og oppfølgingstjenesten, samt skolehelsetjenesten, PPT og andre aktuelle instanser ved behov.

Kontaktinfo

Besøksadresse

Losen har kontor på Froland ungdomsskole:

Rislandsveien 11
4820 Froland
 

Kontaktinformasjon

Birgitte B. Sandbakk
Los, leder av Miljø- og losteam

Tlf.: 911 66 180

Epost: Birgitte Becher Sandbakk