Miljø- og losteam

Miljø- og losteamet følger opp enkeltelever og grupper av elever som har behov for ekstra støtte i skolehverdagen. Miljø- og losteamet består av vernepleier og miljøarbeidere og samarbeider tett med lærere, sosiallærer, skolens ledelse og helsesykepleier.

Miljø- og losteamet er ansvarlig for oppfølging av elever med enkeltvedtak, men er tilstede med hjelp og støtte for alle skolens elever. Teamet er ute blant elevene i alle friminutt og får dermed god oversikt over elevmiljøet og mulighet til å bygge relasjoner til elevene.

Kontaktinfo

Miljø- og losteam

Leder
Birgitte Becher Sandbakk

Mobil
911 66 180

 

Froland ungdomsskole

Telefon
482 56 596

Besøksadresse
Rislandsveien 11
4820 Froland