Velkommen til skolestart

SKOLESTART - GRUNNSKOLEN I FROLAND 2019/20

Vi ønsker elever, foreldre og personell velkommen til nytt skoleår!

Elever på 1. årstrinn ved Mykland oppvekstsenter, Blakstadheia skole og Froland barneskole bes møte med sine foresatte.

Klikk for stort bilde

Første skoledag er mandag 19. august 2019 og elevene møter slik første skoledag:

Mykland oppvekstsenter:

1. – 7. årstrinn                     kl. 08.45 – 14.25 (Foresatte til 1. klasse kan reise ca. kl. 10.15)

 

Blakstadheia skole:

1. årstrinn                             kl. 09.00 – 11.00

2. – 4. årstrinn                      kl. 08.30 – 14.10

 

Froland barneskole:

1. årstrinn                              kl. 10.00 – 12.00.

2.-7. årstrinn                          kl. 08.45 og følger vanlig skoledag.

 

2.-7.trinn møter i atriet på barnetrinnet.

 

Froland ungdomsskole:

Alle klasser:                          kl. 08.45 og følger vanlig skoledag.

 

Elevene stiller opp på angitte plasser i skolegården utenfor administrasjonsbygget kl. 08.45, og går klassevis inn til klasserommet.

 

Hallgeir Berge

Skolesjef