Søke om SFO-plass

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller gis til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. april. For deg som skal ha SFO-plass til barnet ditt for første gang, søker du via Visma Flyt Skole. Når barnet ditt har fått plass i SFO, beholder du plassen inntil den sies opp eller til barnet går ut av 4. klasse.

Registrer dine opplysninger så fullstendig som mulig, også e-postadresse og telefonnummer. Når du søker, husk også å registrere hvem som skal betale SFO-plassen.

Frist

Søknadsfrist for hovedopptaket til hvert skoleår er 1. april.

Når du søker, legger du også inn timeplan (dager og klokkeslett) for når barnet ditt skal være på SFO.

Visma Flyt Skole - søknad SFO

Kontaktinfo

SFO Froland barneskole

SFO-leder
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

E-post
vigdis.martinsen@froland.kommune.no