Søke om SFO-plass

Hvem kan gå på SFO?

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til barn på 1.-4. trinn, men kan i særskilte tilfeller gis til barn på 5.-7. trinn.

Slik søker du

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. april. Du søker via Visma Flyt Skole. Når barnet ditt har fått plass i SFO, beholder du plassen inntil den sies opp eller til barnet er ferdig med 4. trinn.

Søke om SFO-plass (Visma Flyt Skole)

Fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Pass på å få med e-postadresse og telefonnummer. Husk også å registrere hvem som skal betale SFO-plassen.

Når du søker, må du legge inn timeplan (dager og klokkeslett) for når barnet ditt skal være på SFO. Her finner du åpningstidene våre.