Søke om SFO-plass

Hvem kan gå på SFO?

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller gis til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. april. Du søker via Visma Flyt Skole. Når barnet ditt har fått plass i SFO, beholder du plassen inntil den sies opp eller til barnet går ut av 4. klasse.

Søke om SFO-plass (Visma Flyt Skole)

Fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Pass på å få med e-postadresse og telefonnummer. Husk også å registrere hvem som skal betale SFO-plassen.

Når du søker, må du legge inn timeplan (dager og klokkeslett) for når barnet ditt skal være på SFO. Her finner du åpningstidene våre.

Kontaktinfo

SFO-leder Froland barneskole
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

Mobil
472 39 789

 

Vikarierende SFO-leder
Helene Olsen Øen

Mobil
901 99 541

 

SFO - avdelingen

Mobil
945 04 515