Praktisk informasjon

Barna er fordelt på 2 baser skoleåret 2018-2019:

  • 1. og 3. trinn skal være i A-fløyen (1.klassefløy ut mot Jomåsveien)
  • 2.og 4. trinn skal være i D-fløyen (basen ved hovedinngangen der morgen-SFO er)

 

Alle som benytter seg av SFO om morgenen(07.00-08.30) skal være ved D-fløy. Ved skoleslutt blir barna fulgt inn til basene sine av en voksen. Foreldrene henter barna på den basen barnet hører til. Altså er det kun om ettermiddagen barna er delt.

Dersom barna ønsker å leke med hverandre på tvers av baser og klassetrinn, får de lov til det etter at vi har hatt det første navnoppropet når SFO-tiden er begynt.

Skoleåret 2018-19 har SFO følgende planleggingsdager: 15.august, 16.august, 19.oktober, 2.januar, 23.april. Da er SFO stengt.

Kontaktinfo

SFO Froland barneskole

SFO-leder
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

E-post
vigdis.martinsen@froland.kommune.no