Feriedager SFO

Vi tilbyr SFO i skolens ferier.

Fordi dette kommer utenom det ordinære tilbudet, må det søkes om plass. SFO-leder deler ut informasjon i god tid før feriene. For å kunne planlegge bemanning og innkjøp, er det frist for feriepåmelding.

Påmeldingsfrister for feriedager i SFO

Feriedager i SFO skal registreres i Visma Flyt Skole. Vi sender ut påmeldingslenke til deg som foresatt i forkant av hver ferie.

Hvem kan få tilbudet?

Både elever i 1.-4. trinn med SFO-plass og elever i 1.-4. trinn uten SFO-plass kan benytte ferietilbudet.

Åpningstider

Åpningstider er kl. 07:00-16:30 også i feriedagene. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12:00.

Sommerferien for barnehage og SFO samkjøres:

Samkjøring ferie barnehage og SFO
År Stengt Åpner
Sommer 2020 Stengt fra og med 6. juli Åpner 4. august
Sommer 2021 Stengt fra og med 12. juli Åpner 10. august
Sommer 2022 Stengt fra og med 11. juli Åpner 9. august
Sommer 2023 Stengt fra og med 10. juli Åpner 8. august
Sommer 2024 Stengt fra og med 8. juli Åpner 6. august
Sommer 2025 Stengt fra og med 7. juli Åpner 5. august
Sommer 2026 Stengt fra og med 6. juli Åpner 4. august
Sommer 2027 Stengt fra og med 12. juli Åpner 10. august

Kontaktinfo

SFO Froland barneskole

SFO-leder
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

E-post
vigdis.martinsen@froland.kommune.no