Ferie-SFO

Vi tilbyr SFO i skolens ferier. Oversikt over ferie- og fridager finner du i skoleruta. Vi deler ut informasjon og sender ut påmeldingslenke i forkant av hver ferie. Ferie-SFO registreres i Visma Flyt Skole.

Hvem kan få tilbudet?

Både elever i 1.-4. trinn med SFO-plass og elever i 1.-4. trinn uten SFO-plass kan benytte ferietilbudet.

Åpningstider

Åpningstidene for ferie-SFO er 07:00-16:30. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12:00.

Sommerferien for barnehage og SFO samkjøres:

Sommerferien for SFO og barnehagene
År Stengt Åpner
Sommer 2021 Stengt fra og med 12. juli Åpner 9. august
Sommer 2022 Stengt fra og med 4. juli Åpner 1. august
Sommer 2023 Stengt fra og med 3. juli Åpner 31. juli
Sommer 2024 Stengt fra og med 8. juli Åpner 5. august
Sommer 2025 Stengt fra og med 7. juli Åpner 4. august
Sommer 2026 Stengt fra og med 6. juli Åpner 3. august
Sommer 2027 Stengt fra og med 5. juli Åpner 2. august

Kontaktinfo

SFO-leder Froland barneskole
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

Mobil
472 39 789

 

Vikarierende SFO-leder
Helene Olsen Øen

Mobil
901 99 541

 

SFO - avdelingen

Mobil
945 04 515