Endre eller si opp SFO-plass

Ønsker du å endre eller si opp plassen, gjør du det i Visma.

SFO-leder gir deg bekreftelse på at endring eller oppsigelse er mottatt.

Frist ved oppsigelse

Oppsigelse skjer med én måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Endringer av plasstype i løpet av et skoleår skjer etter samme regler som ved oppsigelser.

Se vedtekter for SFO for mer informasjon (PDF, 202 kB).

Betaling ved oppsigelse

Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Kontaktinfo

SFO Froland barneskole

SFO-leder
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

E-post
vigdis.martinsen@froland.kommune.no