Endre eller si opp SFO-plass

Ønsker du å endre eller si opp SFO-plassen, gjør du det i Visma Flyt Skole. Du vil få bekreftelse fra SFO-leder på at endring eller oppsigelse er mottatt.

Frister ved oppsigelse og endring

Oppsigelse skjer med én måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Dette betyr at dersom du sier opp f.eks. 15. januar, beholder du plassen og betaler for denne ut februar. Ved endring av plasstype i løpet av et skoleår, gjelder samme regler som ved oppsigelse. For mer informasjon, se vedtektene for SFO (PDF, 581 kB).

Betaling ved oppsigelse

Ved oppsigelse etter 1. april, må du betale for plassen ut juni måned.

Kontaktinfo

SFO-leder Froland barneskole
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

Mobil
472 39 789

 

Vikarierende SFO-leder
Helene Olsen Øen

Mobil
901 99 541

 

SFO - avdelingen

Mobil
945 04 515