Endre eller si opp SFO-plass

Ønsker du å endre eller si opp SFO-plassen, gjør du det i Visma Flyt Skole. Du vil få bekreftelse fra SFO-leder på at endring eller oppsigelse er mottatt.

Frister ved oppsigelse og endring

Oppsigelse skjer med én måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Dette betyr at dersom du sier opp f.eks. 15. januar, beholder du plassen og betaler for denne ut februar. Ved endring av plasstype i løpet av et skoleår, gjelder samme regler som ved oppsigelse. For mer informasjon, se vedtektene for SFO.

Betaling ved oppsigelse

Ved oppsigelse etter 1. april, må du betale for plassen ut juni måned.