Aktiviteter på SFO

Trivsel på SFO

SFO er en sosial arena for læring og lek.

Målet vårt i SFO er at barna skal føle omsorg, oppleve trygghet og ha et stimulerende tilbud utenom skoletiden. Barna skal ha tid til lek og allsidige aktiviteter både innendørs og utendørs.

SFO ved Froland skole er ikke bare forkortelse for skolefritidsordning, men også betegnelsen for arbeidet vårt med barna; Sosialisering, Frihet og Omsorg. Det er gjennom sosialiseringen vi lærer hvordan vi skal fungere i samfunnet og hvilke regler og verdier vi skal følge. Skolens og SFOs grunnverdier er raushet, trygghet og engasjement.

Froland skole er en Olweus-skole. Vi i SFO jobber for nulltoleranse når det gjelder mobbing.

Aktiviteter

På kortdagene tilbyr vi gruppeaktiviteter for elevene. Elevene rullerer på gruppene etter hva de ønsker å gjøre.

Hver dag før måltid har vi en samling der alle barna er med. Vi snakker sammen om det som opptar barna og gir beskjeder de trenger. Dette gir forutsigbarhet for elevene.

Kontaktinfo

SFO Froland barneskole

SFO-leder
Vigdis Martinsen

Telefon
37 50 24 33

E-post
vigdis.martinsen@froland.kommune.no