Aktiviteter på SFO

Trivsel på SFO

SFO er en sosial arena for læring og lek.

Målet vårt i SFO er at barna skal føle omsorg, oppleve trygghet og ha et stimulerende tilbud utenom skoletiden. Barna skal ha tid til lek og allsidige aktiviteter både innendørs og utendørs.

SFO ved Froland skole er ikke bare forkortelse for skolefritidsordning, men også betegnelsen for arbeidet vårt med barna; Sosialisering, Frihet og Omsorg. Det er gjennom sosialiseringen vi lærer hvordan vi skal fungere i samfunnet og hvilke regler og verdier vi skal følge. 

Skolens og SFO sine grunnverdier er likt som skolens: Raus, modig og kreativ.

Aktiviteter

Slik Kvalitetsplanen for SFO i Froland kommune beskriver de fem fagområdene så tilbyr vi ulike aktiviteter.

Hver dag før måltid har vi en samling der alle barna er med. Vi snakker sammen om det som opptar barna og gir beskjeder de trenger. Dette gir forutsigbarhet for elevene.

Klikk her for å lese kvalitetsplanen