Smitteverntiltakene overholdes.

Skal ditt barn ha frokost i sfo, må niste medbringes som vanlig.
Gi i så fall beskjed til personalet.

SFO på Blakstadheia skole

SFO er en sosial arena for læring og lek. Målet vårt er at barna skal føle omsorg, oppleve trygghet og ha et stimulerende tilbud utenom skoletiden. De skal ha tid til lek og allsidige aktiviteter både innendørs og utendørs. På Blakstadheia er SFO ikke bare en forkortelse for skolefritidsordning, men også betegnelsen for arbeidet vårt med barna; sosialisering, frihet og omsorg. Gjennom sosialisering lærer vi hvordan vi skal fungere i samfunnet og hvilke regler vi skal følge. Skolens og SFOs grunnverdier er raushet, trygghet og engasjement. I SFO har vi nulltoleranse for mobbing.

Hver dag har vi samling der alle barna er med. Vi snakker sammen om det som opptar barna og gir beskjeder de trenger. Dette gir dem forutsigbarhet. To dager i uka har vi gruppeaktiviteter. Vi har varmmat hver fredag.

SFO-priser

SFO-priser
Tilbud Pris -
Full plass
(fra og med 11 timer per uke)
kr 2800 per måned
Redusert plass
(til og med 10 timer per uke)
kr 2100 per måned
Kost * kr 250 per måned
Søskenmoderasjon ** -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass kr 250 per dag

Søke om SFO-plass

Moderasjonsordninger

Fra august 2020 innfører regjeringen to nye ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Vedtekter for SFO (PDF, 581 kB)
Kvalitetsplan for SFO (PDF, 1019 kB)

Kontaktinfo

Blakstadheia SFO
Skolefritidsordning

Telefon
416 99 924