SFO på Blakstadheia skole

SFO er en sosial arena for læring og lek. Målet vårt er at barna skal føle omsorg, oppleve trygghet og ha et stimulerende tilbud utenom skoletiden. De skal ha tid til lek og allsidige aktiviteter både innendørs og utendørs.

På Blakstadheia er SFO ikke bare en forkortelse for skolefritidsordning, men også betegnelsen for arbeidet vårt med barna; sosialisering, frihet og omsorg. Gjennom sosialisering lærer vi hvordan vi skal fungere i samfunnet og hvilke regler vi skal følge. Skolens og SFOs grunnverdier er raushet, trygghet og engasjement. I SFO har vi nulltoleranse for mobbing.

Hver dag har vi samling der alle barna er med. Vi snakker sammen om det som opptar barna og gir beskjeder de trenger. Dette gir dem forutsigbarhet. To dager i uka har vi gruppeaktiviteter. Vi har varmmat hver fredag.

Priser

SFO-priser
Tilbud Priser fra 1. august 2023
1.-2. trinn - til og med 12 timer per uke Gratis *
1.-2. trinn - mer enn 12 timer per uke 850 kr per måned
3.-4. trinn - til og med 12 timer per uke 2400 kr per måned
3.-4. trinn - mer enn 12 timer per uke 3250 kr per måned
Kost * 250 kr per måned
Søskenmoderasjon ** -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferietilbud for barn uten SFO-plass (inkludert kost) 250 kr per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.

Søke om SFO-plass


Moderasjonsordninger

Her finner du informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Vedtekter

Vedtekter for SFO (PDF, 583 kB)

Kontaktinfo

Blakstadheia SFO
Skolefritidsordning

Telefon
416 99 924

 

Avdelingsleder SFO
Grete Wisler

Telefon
991 04 306