SFO på Blakstadheia skole

SFO er en sosial arena for læring og lek. Målet vårt er at barna skal føle omsorg, oppleve trygghet og ha et stimulerende tilbud utenom skoletiden. De skal ha tid til lek og allsidige aktiviteter både innendørs og utendørs.

På Blakstadheia er SFO ikke bare en forkortelse for skolefritidsordning, men også betegnelsen for arbeidet vårt med barna; sosialisering, frihet og omsorg. Gjennom sosialisering lærer vi hvordan vi skal fungere i samfunnet og hvilke regler vi skal følge. Skolens og SFOs grunnverdier er raushet, trygghet og engasjement. I SFO har vi nulltoleranse for mobbing.

Hver dag har vi samling der alle barna er med. Vi snakker sammen om det som opptar barna og gir beskjeder de trenger. Dette gir dem forutsigbarhet. To dager i uka har vi gruppeaktiviteter. Vi har varmmat hver fredag.

Priser

SFO-priser
Tilbud Trinn Priser fra 1. januar 2024
Opptil 12 timer per uke 1.-2. trinn Gratis *  
Opptil 12 timer per uke 3.-4. trinn kr 2450 per måned
Over 12 timer per uke 1.-2. trinn kr 950 per måned
Over 12 timer per uke 3.-4. trinn kr 3400 per måned
Kost *   kr 275 per måned
Søskenmoderasjon **   -30 % for barn nr. 2, 3 osv.
Ferie-SFO for barn uten fast plass
(inkludert kost)
 
kr 250

per dag

* Uavhengig av om barnet har full eller redusert SFO-plass, er prisen for kost den samme.

** Ved søskenmoderasjon er det barnet med full plass som betaler full sats dersom søsken har ulik oppholdstid.

Søke om SFO-plass


Moderasjonsordninger

Her finner du informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Vedtekter

Vedtekter for SFO (PDF, 583 kB)