Ferie-SFO

Vi tilbyr SFO i skolens ferier. Oversikt over ferie- og fridager finner du i skoleruta. Vi deler ut informasjon og sender ut påmeldingslenke i forkant av hver ferie. Ferie-SFO registreres i Visma Flyt Skole.

Hvem kan få tilbudet?

Både elever i 1.-4. trinn med SFO-plass og elever i 1.-4. trinn uten SFO-plass kan benytte ferietilbudet.

Åpningstider

Åpningstidene for ferie-SFO er 07:00-16:30. Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12:00.