Måltider og Covid-19 tiltak

Foresatte  skal ikke betale kost kr 200 pr. mnd. Dette gjelder foreløpig ut september med mulig forlengelse.

BARN I SFO MÅ DERMED HA MED ALL MATEN SELV .

Frokost:               Ta med niste

og/eller

Kl 1400 måltid: Ta med niste

Egen nisteboks med navn og merket SFO kan oppbevares i kjøleskapet på SFO.

Ta gjerne kontakt med personalet for nærmere avtaler.

 

SFO på Blakstadheia skole

SFO er en sosial arena for læring og lek. Målet vårt er at barna skal føle omsorg, oppleve trygghet og ha et stimulerende tilbud utenom skoletiden. De skal ha tid til lek og allsidige aktiviteter både innendørs og utendørs. På Blakstadheia er SFO ikke bare en forkortelse for skolefritidsordning, men også betegnelsen for arbeidet vårt med barna; sosialisering, frihet og omsorg. Gjennom sosialisering lærer vi hvordan vi skal fungere i samfunnet og hvilke regler vi skal følge. Skolens og SFOs grunnverdier er raushet, trygghet og engasjement. I SFO har vi nulltoleranse for mobbing.

Hver dag har vi samling der alle barna er med. Vi snakker sammen om det som opptar barna og gir beskjeder de trenger. Dette gir dem forutsigbarhet. To dager i uka har vi gruppeaktiviteter. Vi har varmmat hver fredag.

Søke om SFO-plass

Moderasjonsordninger

Fra august 2020 innfører regjeringen to nye ordninger:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Her finner du mer informasjon om moderasjonsordningene i SFO.

Vedtekter for SFO (PDF, 202 kB)
Kvalitetsplan for SFO (PDF, 1019 kB)

Kontaktinfo

Blakstadheia SFO
Skolefritidsordning

Telefon
416 99 924