Leksehjelp ved Blakstadheia skole

Tilbud om gratis leksehjelp ved Blakstadheia skole, skoleåret 2021-2022.

På Blakstadheia skole tilbyr vi leksehjelp til 3. og 4. trinn, 1 time hver uke på tirsdager, kl 1230-1315.

Leksehjelpen er et gratis tilbud og det er frivillig om eleven ønsker å delta.
Jr. Opplæringsloven § 13-7a.

Det er regler for å delta på leksehjelpen:

  • Foresatte må melde barnet sitt på via Visma Flyt Skole.
  • Skolens ordensreglement gjelder i lekselesingstiden.
  • Det er pedagog eller miljøarbeider som holder leksehjelpen.  
  • Når eleven er ferdig med leksene kan han/hun sitte stille og lese, eller gjøre annet rolig arbeid.
  • Eleven blir hentet eller går/sykler hjem etter Leksehjelpen. De av elevene som skal videre på SFO, går dit.
  • Det er umulig å rekke alt av lekser på denne  ene timen,  så foresatte er ansvarlige for å følge med på at alle ukelekser blir gjort. Særlig er det viktig at noen hjemme følger opp leseleksene og hjelper med engelske gloser/uttrykk.


NÅR: Leksehjelp blir tilbudt fom. uke 35 på tirsdager, kl. 1230-1315.

HVOR: Leksehjelpen foregår i klasserommene til 3. og 4. trinn.

PÅMELDING: Påmeldingsskjema sendes ut til alle foresatte i Visma-appen.
Lurer du på noe, kan du kontakte kontoret på e-post: tove.steen@froland.kommune.no

Påmelding: Helst ved oppstart i august, og ellers pent for påmelding hele året.

ENDRINGER/AVMELDING: Skal du gjøre endring eller avmelding på ditt barns tilbud om leksehjelp, kan du sende visma melding til kontaktlærer.

TLF: sentralbord  3750 2520   eller ring mob:  4814 7052 (Signe)       

Det skal ikke være vanskelig å være med på leksehjelp,  kanskje ditt barn har lyst til å forsøke litt før dere melder fast opp?

Ta i så fall kontakt med skolen,  slik at vi alltid er forberedt på hvem som kommer.