Leksehjelp ved Blakstadheia skole

Tilbud om gratis leksehjelp ved Blakstadheia skole, Skoleåret 2020-2021.

På Blakstadheia skole tilbyr vi leksehjelp til 3. og 4. trinn.

Leksehjelpen er et gratis tilbud og det er frivillig om eleven ønsker å delta.
Jr. Opplæringsloven § 13-7a.

Det er regler for å delta på leksehjelpen:

  • Foresatte må melde barnet sitt på via Visma Flyt Skole.
  • Skolens ordensreglement gjelder i lekselesingstiden.
  • Det er pedagoger som har leksehjelpen  hos oss.
  • Når eleven er ferdig med leksene kan han/hun sitte stille og lese, eller gjøre annet rolig arbeide.
  • Eleven blir hentet/går eller sykler hjem etter Leksehjelpen. De elevene som skal videre på SFO, går dit.
  • Vi rekker ikke alt av lekser på den ene timen,  så foresatte er ansvarlige for å følge med på at alle ukelekser blir gjort, særlig lesing.


NÅR: Leksehjelp blir tilbudt fom.  Uke 36: Tirsdager kl 1230-1315.

HVOR: Leksehjelpen foregår i klasserommet til 4. trinn.

PÅMELDING: Du melder barnet ditt på via link sendt fra Visma Flyt Skole.

ENDRINGER eller avmelding: Skal du gjøre endring eller avmelding på ditt barns tilbud om leksehjelp, kan du kontakte Blakstadheia skole –

TLF sentralbord  3750 2520   eller ringe  4814 7052 (Signe)    eller Grete  mob:      

Det skal ikke være vanskelig å være med på leksehjelp,  kanskje ditt barn har lyst til å forsøke litt før dere melder fast opp?

Ta i så fall kontakt med skolen,  slik at vi alltid er forberedt på hvem som kommer.