Kommunale satser for SFO

Kommunestyret i Froland vedtok 10/12-20, å endre satsene for oppholdsbetaling i SFO fom. 1/1-2021.

Under 10 t/mnd:            ny pris:    kr 2100

Over 10 t/mnd:               ny pris:    kr 2800

Kost, uansett plass         + kr 50=   kr 250