Nasjonal kampanje mot hodelus

Det er tid igjen for å sjekka barna mot hodelus:

Nasjonal kampanje mot hodelus 2019, uke 35(helgen 30. august - 1. september)

De tidligere nasjonale kampanjene mot hodelus i uke 10 og uke 35 årene 2007-2010, ble opprettet og ledet av Anne Louise Leikfoss for Lusfri Norge.

Kampanjene fikk bred dekning på kommunesider, barnehager, skolesider og i en rekke lokale og riksdekkende medier. Dette førte til at Norge, for første gang, kunne se en nedgang i salg av medikamenter mot hodelus hos apotekene i 2010.

Problemene med hodelus, i barnas miljø, har derimot de senere år vist seg å bli større.

I 2008 ble det kjøpt medikamenter mot hodelus for nesten 20 millioner kroner, mens vi nå ser en trist statistikk som har gått rett til værs.

Det selges 60 % flere forpakninger av lusemidler nå enn i 2010.

Flere tenåringer og voksne opplever nærkontakt med dyrene, som tidligere var størst problem blant mindre barn.

Vi oppfordrer derfor spesielt ungdomsskoler til å engasjere seg i kampen mot hodelusa. Foreldre har ikke samme kontakt seg imellom og smitten blir ikke varslet på ønsket måte.

Vi har et nasjonalt problem, og alle må samarbeide for å få ned bestanden av hodelus.

Lusfri Norge påtar seg derfor igjen jobben, med å minne alle på den viktige lusesjekken.

Nettsiden www.lusfrinorge.no er oppdatert, det ligger skriv barnehager og skoler kan skrive ut, vi har også brosjyrer om hodelus på 15 språk(egne linker på nettsiden

Helgen i uke 35 skal alle barn og voksne sjekkes. Alle som bærer smitte skal behandles, barn som kommer tilbake i barnehager og på skoler mandag 2. september skal da møte lusefrie miljø.

Bred media omtale bidro til at de nasjonale kampanjene mot hodelus nådde ut til foreldre som hadde barn i barnehager og på skoler, selv der det ikke var aktiv deltakelse fra instansene.

Når foreldre/foresatte, i alle kommuner, har fokus på lusesjekk samtidig vil eventuelle smittede personer bli behandlet i samme tidsperiode. Dette vil medføre at bestanden av hodelus reduseres drastisk, faren for gjensmitte blir betydelig mindre.

Dersom foreldre med barn i barnehager og på skoler har en fast helg hvor de blir minnet om lusesjekk, vil det også bli lettere å snakke om lus og dele erfaringer.

Det er foreldre/foresattes ansvar at barn som møter i barnehager og på skoler mandag 2. september skal være fri for hodelus.

Det nytter ikke å bekjempe hodelusa alene!

Nasjonalt Folkehelseinstitutt er enig i at koordinerte kampanjer er et av de viktigste tiltakene vi har når det gjelder forebygging og bekjempelse av hodelus.

Hva skyldes så de store salgstallene fra apotekene?

Er det andre miljø enn i barnehager og barneskoler som har opplevd den økte bestanden av hodelus?

Er det fler ungdom og voksne som nå lever med lus?

Trenger folket bedre informasjon, med mer informasjon og hjelp?

Trengs det Luseklinikker?

Er det mange som ikke følger opp de nasjonale kampanjene mot hodelus?

FHI og Helse- og omsorgsdepartementet sier at kampanjene er ”et vesentlig bidrag til å bekjempe spredning av hodelus”.

Det er foreldrene som kan gjøre den viktigste jobben:

Sjekke barna med lusekam!

 

Anne Louise Leikfoss, Lusfri Norge