Nå er det nettbasert undervisning. Følg med, du får info gjennom ukeplaner eller Visma.