FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

     

    Klassekontakter skoleåret 2018/-19

8a

Victoria Mæsel

Vara: Laila Tveit

8b

Lillian Ravnåsen

Vara: Maria Heia

8c

Kai Ingvald Flateland

Vara: Laila Sivertsen

9a

Maria Aabøe Moen

Vara: Lene Duedahl Larsen

9b

Monica Vatnedalen Heldal

Vara: Anita Tveit Gundersen

9c

Hilde Oveland Lauvrak

Vara: Thordis Vangsnes Fjærbu

10a

Nadja-Karin Birkeland

Vara: Karin Breimyr

10b

Margrethe Risdal

Vara: Camilla Neset Lysvoll

10c

Tone Kristiansen

Vara:

Fant du det du lette etter?