FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Referater:

 

Klassekontakter skoleåret 2019-2020
Klassekontakter skoleåret 2019-2020
Klasse Representant Vara
8a Margrethe Risdal Monica Stien Hansen
8b Aase Halstvedt Anne Siri Grudal Boye
8c Jorunn Fjærbu Seppola Gro Øvland
9a Matz Liane Tine Klemmetsen
9b Audun Andersen Stian Blindheim
9c Laila Sivertsen Janne Anita Røilid
10a Lisbeth Songe Pedersen Mariann Moripen
10b Anette Haugaas Ellen Fredli
10c Hilde Oveland Laurak Thordis Vangsnes Fjærbu

Kontaktinfo

FAU-leder
Froland ungdomsskole

Margrethe Risdal

Mobil
905 88 573

E-post
margrethe.risdal@gmail.com

Nestleder: Anette Haugaas
Sekretær: Lisbeth Songe Pedersen