FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Arbeidsområder for FAU

  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Referater:

 

Klassekontakter skoleåret 2018/-19
Klassekontakter skoleåret 2018/-19
Klasse Representant Vara
8a Victoria Mæsel Laila Tveit
8b Lillian Ravnåsen Maria Heia
8c Kai Ingvald Flateland Laila Sivertsen
9a Maria Aabøe Moen Lene Duedahl Larsen
9b Monica Vatnedalen Heldal Anita Tveit Gundersen
9c Hilde Oveland Lauvrak Thordis Vangsnes Fjærbu
10a Nadja-Karin Birkeland Karin Breimyr
10b Margrethe Risdal Camilla Neset Lysvoll
10c Tone Kristiansen

Kontaktinfo

FAU-leder
Froland ungdomsskole

Margrethe Risdal

Mobil
905 88 573

E-post
margrethe.risdal@gmail.com