Froland barneskole

Søknadsfrist for SFO-tilbud for nye 1.førsteklassinger er 1.april. SFO-plass søkes via Visma Flyt Skole.

 

Nytt i Visma: Vi skal ta i bruk et nytt meldingssystem i Visma, som erstatter SMS-meldingene, som skal fases ut ganske raskt.

Se veiledning for å laste ned appen fra App Store eller Google Play. (pdf, 2 mb)

Se også veiledningen på Youtube