Melde avvik Blakstadheia skole

Hva er et avvik?

Når et forhold ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne bestemmelser på HMS- området, er det å anse som et avvik.

Alle ansatte har ansvar for å melde muntlige/skriftlige avvik til nærmeste overordnede. De fleste «avviksmeldinger» vil i det daglige skje muntlig. Skriftlige meldinger om eventuelle avvik må aldri erstatte vanlig normal kommunikasjon. Større og mer alvorlige avvik, eller avvik som tross muntlige meldinger ikke er rettet, meldes skriftlig.

Avviksmelding Blakstadheia skole

Navnet ditt
Skriv inn navnet på din nærmeste leder. Det er nærmeste leder som skal behandle avviket.
Kryss av
Ikke skriv inn identifiserbare eller sensitive opplysninger
Ikke skriv inn identifiserbare eller sensitive opplysninger
Fylles ut av nærmeste leder
Høy alvorlighetsgrad meldes fra til øverste leder

Felt merket med * må fylles ut