Melde avvik

Hva er et avvik?

Når et forhold ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne bestemmelser på HMS- området, er det å anse som et avvik.

Alle ansatte har ansvar for å melde muntlige/skriftlige avvik til nærmeste overordnede. De fleste «avviksmeldinger» vil i det daglige skje muntlig. Skriftlige meldinger om eventuelle avvik må aldri erstatte vanlig normal kommunikasjon. Større og mer alvorlige avvik, eller avvik som tross muntlige meldinger ikke er rettet, meldes skriftlig.

Melde avvik