Epost - Office 365

Fra nå skal vi bruke Office 365, også til å gå til Outlook.
Litt uvant i begynnelsen, men det går seg til.

Office365