Avvikling netside Moava

Vi avvikler reserveringssiden til Moava fra nyttår, 1-1-2020, for å spare penger.

Etter dette må vi finne andre måter å reservere rom og utstyr.

Enda så lenge finnes den her: Bestille møterom og resurser