Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial adferd

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen.

Hovedmålet for programmet er:

  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle
  • å redusere eksisterende mobbeproblemer

På Blakstadheia skole arbeider vi med å implementere Olweusprogrammet, og bli en sertifisert Olweusskole. Mer informasjon finner du her:

Film

Informasjon