Trevanntoppen

Formål

Hensikten med arbeidet er å legge til rette for boligbygging.

Området

Planområdet ligger i Froland, ca 2.5 km vest for Osedalen. Det grenser mot Trevannet i sør og vest, og består hovedsakelig av en kolle med kotehøyde opp mot ca 90 m. Trevannet ligger på ca kote 39.