Langedal

Formål

Området er regulert til boligformål

Område 

Boligområdet strekker seg fra RV 42 og opp på toppen av Langedal