Reguleringsplaner
Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
Detaljplan av delfelt Ovelandsheia B11 03.04.2018 Plan endelig vedtatt 127R1B10
Detaljplanen for del av Neset, Gnr 18 Bnr 72, 131, 142, 143, 227 06.02.2018 Vedtatt mindre endring 123R3DET1
Blakstadheia Industriområde del 2 Fengsel 14.06.2017 Vedtatt mindre endring 115R4
Førevann Detaljplan FB2 17.01.2017 Vedtatt mindre endring 16R2DET1
Trollmoen 29.06.2016 Vedtatt mindre endring 142R1
Dalen 21.04.2016 Ikraftsatt 141R1DET2
Froland Kirke 18.08.2015 Ikraftsatt 136R1MVE1
Langåsen - Områdeplan 25.11.2014 Ikraftsatt 150R1
Førevann-Himmelsynområdet - områdeplan 29.10.2014 Ikraftsatt 15R2
Espestøl Gnr 99 Bnr 1 26.08.2014 Ikraftsatt 146R1
Reiersøl Naturpark 19.08.2014 Ikraftsatt 149R1
Blakstadheia Terrasse 02.06.2014 Vedtatt mindre endring 147R1
Trygg ferdsel i Osedalen 26.11.2013 Ikraftsatt 117R1B1MVE3
Boråsen 17.09.2013 Forslag tatt til behandling 145R2
Bliksåsen del 1 06.08.2013 Plan endelig vedtatt 141R1DET1
Blakstad Gnr 18 Bnr 410 22.02.2013 Ikraftsatt 144R1
Ovelandsheia B10 29.08.2012 Plan endelig vedtatt 127R1B9
Områdeplan for sentrum - Bliksåsen 13.03.2012 Ikraftsatt 141R1
Trædal 21.11.2011 Ikraftsatt 143R1
Arendal Lufthavn Gullknapp 03.10.2011 Plan endelig vedtatt 116R3
Ovelandsheia B7 og B8 18.01.2011 Ikraftsatt 127R1B8
Yttertjern 20.05.2010 Ikraftsatt 135R1
Mjølhusmoen - Endring 18.12.2009 Ikraftsatt 119R3
Ovelandsheia B6 02.06.2009 Ikraftsatt 127R1B7
Ovelandsheia B5 02.06.2009 Ikraftsatt 127R1B6
RV42 Blakstad - Ovelandsheia 06.03.2008 Ikraftsatt 134R1
Ovelandsheia B4 25.10.2007 Ikraftsatt 127R1B5
Vervassheia 25.10.2007 Ikraftsatt 28R1
Ovelandsheia del av B3 14.12.2006 Ikraftsatt 127R1B4
Vestre Dale - Del 1 Masseuttak - Del 2 27.04.2006 Ikraftsatt 133R1
Motorcrossbane - Jomås 21.04.2005 Vedtatt opphevelse 125R1
Voksdalsfjorden Hytteområde 10.02.2005 Ikraftsatt 26R1
Skjærsæ Hytteområde 12.02.2004 Ikraftsatt 25R1
Blakstadheia Fv 154 Nybuveien 12.02.2004 Ikraftsatt 132R1
Ovelandsheia B9 26.06.2003 Ikraftsatt 127R1B3
Froland stasjon 26.06.2003 Ikraftsatt 131R1
Blakstad stasjon 26.06.2003 Ikraftsatt 130R1
Ovelandsheia B3 02.12.2002 Ikraftsatt 127R1B2
Løvjomås 20.09.2002 Vedtatt opphevelse 121R1
Kartmyr - Ovelandsdalen 21.03.2002 Ikraftsatt 129R1
Osedalen del av plan 11.02.2002 Ikraftsatt 117R1B2
Frolands Verk - del av plan - endring 28.06.2001 Ikraftsatt 118R2
Frolands Verk - miljøtilpasset gjennomkjøring 28.06.2001 Plan endelig vedtatt 118R3
Skripeland 22.06.2000 Ikraftsatt 22R3
Ovelandsheia B1 - B2 06.12.1999 Ikraftsatt 127R1B1
Blakstadheia Felt A 28.06.1999 Ikraftsatt 114R1B3
Mjølhus Gnr 10 Bnr 2 Del av plan 17.06.1999 Ikraftsatt 128R1
Neset - Endring 2 06.06.1999 Ikraftsatt 123R3
Ovelandsheia 06.05.1999 Ikraftsatt 127R1
Førevann hytteområde 25.03.1999 Ikraftsatt 16R2
Risdal gnr. 82 bnr. 5 25.03.1999 Plan endelig vedtatt 23R1
Reiersøl del av gnr 24 bnr1 25.03.1999 Ikraftsatt 126R1
Osedalen kryss Rv 42/Fv 152 03.12.1998 Ikraftsatt 117R6
Osedalen endring 2 05.05.1994 Ikraftsatt 117R3
Uvann Skytebane 24.06.1993 Ikraftsatt 124R1
Blakstadheia Felt E, F og G 28.08.1992 Ikraftsatt 114R1B2
Frobekkbru 31.01.1991 Ikraftsatt 20R1
Parsell av gnr 18 bnr 39 A. Baasland 06.10.1988 Ikraftsatt 120R1
Mjølhusmoen 02.10.1987 Ikraftsatt 119R1
Mykland 21.05.1987 Ikraftsatt 19R1
Hynnekleiv 22.12.1986 Ikraftsatt 18R1
Frolands Verk 01.10.1986 Ikraftsatt 118R1
Myklandsdalen - Jurdalshei 26.05.1986 Ikraftsatt 17R1
Blakstadheia Felt B, C og D 23.05.1986 Ikraftsatt 114R1B1
Osedalen 20.03.1986 Ikraftsatt 117R1
Blakstadheia industriområde 10.06.1985 Ikraftsatt 115R1
Blakstadheia 11.03.1985 Ikraftsatt 114R1
Risdal 27.12.1983 Ikraftsatt 14R1
Langedal 01.11.1800 Ikraftsatt 111R1
Trevanntoppen 01.01.0001 148R2mv1