Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnete plan.
Kommuneplanen består av en samfunnsdelen og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige og langsiktige planlegging. Ofte brukes et tidsperspektiv på 12 år eller mer. Her omtales viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og det settes mål og strategiske valg som kommunen foretar. Kommuneplanens arealdel utformes på grunnlag av samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp.

Kommuneplanens samfunnsdel – ny i juni 2017 (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir en samlet fremstilling av kommunens planer for arealbruk og er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå kommunens fastsatte mål.

Noen av de viktigste områdene som beskrives er:

  • Bebyggelse og anlegg
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  • Grønnstruktur
  • Landbruks-, natur- og friluftsformål
  • Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsoner

Kommuneplan 2014-2026 arealdel (PDF, 2 MB)
Plankartet (PDF, 7 MB)
Vedlegg til arealdelen (PDF, 961 kB)   
Vedlegg til plankartet - Fareområdene   (PDF, 7 MB) 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Kommuneplanlegger
Ole Tom Ørnevik

Telefon
945 04 511

E-post
ole.tom.ornevik@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandsveien 995