Oppmåling

Ved opprettelse av en ny eiendom eller anleggsgrunn, må det søkes kommunen om tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven.

Det samme gjelder for registrering av festekontrakter med mere enn 10 års varighet, der festeren får en eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning  (PDF, 67 kB)
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv (PDF, 155 kB)
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv (PDF, 684 kB)
 

Prisliste - Oppmåling

Prisliste Oppmåling
Oppmåling Pris
Oppretting av grunneiendom 0 - 500m2 Kr. 8272,-
Oppretting av grunneiendom 501 - 2000 m2 Kr. 15510,-
Oppretting av grunneiendom 2001 - 3000 m2 Kr. 17578,-
Oppretting av grunneiendom 3001 - 5000 m2 Kr. 21714,-
Oppmåling av uteareal 0 - 250 m2 Kr. 7238,-
Grensejustering (Maks 250 m2) Kr. 4136,-
Grensejustering 251 - 500 m2 Kr. 6721,-
Klarlegging av grense der grensen tidligere er påvist . 1 punkt Kr. 4136,-
Klarlegging av grense tilleggspunkter, pr punkt Kr. 776,-
Klarlegging av grense som ikke er påvist. 1 punkt Kr. 5170,-
Klarlegging av grense som ikke er påvist. Flere punkter, pr. pkt Kr. 2068,-
Seksjonering for saker uten befaring Kr. 3619,-
Seksjonering for saker med befaring Kr. 7238,-

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Landmåler
Geir Straume

Telefon
Mobil 97 17 63 59

Epost
geir.straume@froland.kommune.no

 

Avdelingsingeniør
Kåre Treldal

Telefon
Kontor 37 23 55 06
Mobil 984 09 611

Epost
kare.treldal@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandsveien 995