Oppmåling

Ønsker du å opprette ny eiendom eller anleggsgrunn, må du søke tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder registrering av festekontrakter med mer enn ti års varighet, der festeren får eksklusiv rett til arealet (med noen få unntak).

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 67 kB)

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (PDF, 155 kB)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (PDF, 684 kB)
 

Priser

Prisliste Oppmåling
Oppmåling Pris
Oppretting av grunneiendom 0-250 m2 kr 5 345
Oppretting av grunneiendom 251-500 m2 kr 9 109
Oppretting av grunneiendom 501-2000 m2 kr 17 079
Oppretting av grunneiendom 2001-3000 m2 kr 19 356
Oppretting av grunneiendom 3001-5000 m2 kr 23 911
Oppmåling av uteareal 0-250 m2 kr 7 970
Grensejustering (maks. 250 m2) kr 4 554
Grensejustering 251-500 m2 kr 7 401
Klarlegging av grense der grensen tidligere er påvist - ett punkt kr 4 554
Klarlegging av grense tilleggspunkter - per punkt kr 899
Klarlegging av grense som ikke er påvist - ett punkt kr 5 693
Klarlegging av grense som ikke har påvist tilleggspunkt
- flere punkter - per punkt

kr 1 282
Seksjonering for saker uten befaring kr 3 985
Seksjonering for saker med befaring kr 7 970
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 0-250 m2 kr 7 970
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 251-2000 m2 kr 14 802

Kontaktinfo

Oppmålingsingeniør
Torstein Andersen

Telefon
951 27 449

E-post
torstein.andersen@froland.kommune.no