Vann- og avløpsgebyr

Faktura for kommunale avgifter sendes ut tre ganger i året. Forfall er 1. april, 1. august og 1. desember.

Vann og avløps gebyr
Vann- og avløpsgebyr Pris
Vann kr 12,61 pr m3
Kloakk kr 24,77 pr m3
Årsavgift vann kr 2 482,-
Årsavgift avløp kr 5 105,-