Korona - Kommunale avgifter og hytteforbud

Regjeringens hytteforbud gir foreløpig ikke grunnlag for fritak fra eller reduksjon i kommunale avgifter.

Kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing beregnes etter selvkostmodellen. Dette betyr at avgiftene er basert på hva det koster kommunen å levere disse tjenestene. Dersom kommunens kostnader på dette området blir vesentlig lavere framover, vil neste års avgifter bli redusert.