Kontakt

Søknad med vedlegg sendes til:

Froland kommune
Frolandsveien 995

4820 Froland

Epost
post@froland.kommune.no

Trenger du hjelp til å fylle ut søknad?

Ta kontakt med et ansvarlig firma/foretak med kompetanse på bygge rådgivning/byggekonsulent tjenester eller lignende.