Søke om sykehjemsplass

Hvem kan søke om sykehjemsplass?

Personer som har omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis en får tilbud om sykehjemsplass, blir en tildelt enten en korttidsplass eller en langtidsplass. Vi ønsker at den som mottar sykehjemstjenester skal oppleve medbestemmelse, trygghet, respekt og livskvalitet.

Slik søker du

Søke om sykehjemsplass (PDF, 136 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du hjelpebehov og hvilke tjenester du mener er nødvendig. Vi vurderer helsetilstand og finner det helsetilbudet som passer best. Vi ønsker at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva koster det?

Hvor mye en skal betale, avhenger av økonomi og type plass. Les mer om priser for sykehjemsplass.

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius

Telefon
948 42 339