Søke om sykehjemsplass

Hvem kan søke om sykehjemsplass?

Personer som har omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus, kan søke om sykehjemsplass.

Hva er en sykehjemsplass?

Hvis en får tilbud om sykehjemsplass, blir en tildelt enten en korttidsplass eller en langtidsplass. Vi ønsker at den som mottar sykehjemstjenester skal oppleve medbestemmelse, trygghet, respekt og livskvalitet.

Slik søker du

Søke om sykehjemsplass (PDF, 148 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du hjelpebehov og hvilke tjenester du mener er nødvendig. Vi vurderer helsetilstand og finner det helsetilbudet som passer best. Vi ønsker at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva koster det?

Hvor mye en skal betale, avhenger av økonomi og type plass. Les mer om priser for sykehjemsplass.

Kontaktinfo

Tjeneste- og boligkontor

Leder
Marit Bolstad Tveide

Mobil
476 69 088

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
37 23 56 16