Priser på sykehjemsplass

Korttids- og langtidsopphold - priser
Plass Pris Info
Korttid Kr 175 per døgn Prisen gjelder for 60 døgn i kalenderåret. Etter dette gjelder Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.
Langtid Individuelt Prisen fastsettes i henhold til Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Dersom en får tildelt plass, står prisen i vedtaket fra omsorgstjenesten. Hvor mye en skal betale for sykehjemsplass kan du lese i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Kontaktinfo

Tjeneste- og boligkontor

Leder
Marit Bolstad Tveide

Mobil
476 69 088

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
37 23 56 16