Kontakt omsorgstjenesten

Sentralbord mandag - fredag kl. 08:30 - 15:00
37 23 55 00

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

E-post
post@froland.kommune.no

Sykehjemmet

Sykehjemmet - Avdeling Grønn
902 92 695

Sykehjemmet - Avdeling Gul
950 18 249

Sykehjemmet - Avdeling 2
904 11 640 

Sykehjemmet - Avdeling Paviljongen
941 59 393

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30 - 15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

Kontaktinfo

Virksomhetsleder Omsorg
Marianne Røed

Telefon / Mobil
37 23 55 66 / 945 31 739

E-post
marianne.roed@froland.kommune.no

 

Froland sykehjem

Telefon
mandag - fredag
08:30 - 15:00

37 23 55 00

Telefon
mandag - fredag
15:00 - 08:30

950 18 249 - Avdeling gul
904 11 640 - Avdeling 2

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Anne Lyngroth

E-post
anne.lyngroth@froland.kommune.no