Sykehjem

På grunn av koronaviruset er det besøksforbud på sykehjemmet. Ved spesielle behov, ta kontakt på telefon.

Vi anmoder sterkt om ikke å besøke serviceboligene i Furuveien 4 og 5.