Kreft og annen alvorlig sykdom

Lever du med kreft eller annen alvorlig sykdom? Våre tilbud kan gjøre hverdagen din enklere:

  • Råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering
  • Koordinering og tilrettelegging av tjenester, f.eks. hjemmetjeneste,
    hjelpemidler og fysioterapi
  • Noen å prate med om sykdommen, både for pasienter og pårørende
  • Hjemmesykepleie med kompetanse innen kreft og lindrende omsorg
  • Oppfølging av pårørende og etterlatte barn og unge
  • Kontakt med fastlege og lindrende team på sykehuset
  • Korttidsplasser for lindrende tilbud på Froland sykehjem
  • Tilrettelegging for at de som ønsker det skal få avslutte livet hjemme

Slik får du våre tjenester

Vanligvis tar sykehuset eller fastlegen kontakt med kommunen slik at pasienten får nødvendige tjenester, men både pasienter og pårørende kan kontakte oss.

Kontaktinfo

Oppfølging av voksne:
Tjenestekontoret

 

Oppfølging av barn:
Froland helsestasjon

Telefon
37 50 25 70

Ledende helsesykepleier
Karina Flem Barexstein

Mobil
993 23 140