Kontakt Omsorg

Kontakt Omsorg
Hvem/Hva Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder
Marianne Røed
945 31 739 marianne.roed@froland.kommune.no
Hjemmetjenesten 975 65 185  
Sykehjemmet 37 23 55 64 Avdelingene  
Tjeneste- og boligkontoret

Post- og besøksadresse: Furuvegen 2, 4820 Froland