Kontakt Omsorg

Kontakt Omsorg
Hvem/Hva Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder
Marianne Røed
37 23 55 66 945 31 739 marianne.roed@froland.kommune.no
Hjemmetjenesten 37 23 56 16 975 65 185  
Sykehjemmet 37 23 55 64 Avdelingene  
Tjeneste- og boligkontoret:
Leder
Marit Bolstad Tveide
476 69 088 marit.bolstad.tveide@froland.kommune.no
Saksbehandler
Rita Lund Løvdal
37 23 56 16 rita.lund.lovdal@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse: Furuvegen 2, 4820 Froland