Kontakt Omsorg

Kontakt Omsorg
Hvem/Hva Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder Marianne Røed 37 23 55 66 945 31 739 marianne.roed@froland.kommune.no
Hjemmetjenesten 37 23 56 16 975 65 185  
Sykehjemmet 37 23 55 64 Avdelingene  

Post- og besøksadresse: Furuvegen 2, 4820 Froland