Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til personer som har fått et fall i funksjon og strever med aktiviteter i hverdagen. Både hjemmeboende og personer i omsorgsbolig kan få tilbudet.

Ordningen varer i første omgang i tre uker. Du får oppfølging hjemme flere ganger i uka av fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg må du trene selv. Vi fokuserer på selvstendig mestring av de hverdagsaktivitetene som er viktige for deg. Skal du nå målene dine, må du være motivert til å gjøre en innsats.

Her kan du se en film om hverdagsrehabilitering fra Oslo kommune:

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius

Telefon
948 42 339