Trygghet i hjemmet

Hva tilbyr vi?

Vi tildeler trygghetsalarm etter vurdering av behov. Behovet kan være knyttet til:

  • Sykdom som kan føre til akutt behov for hjelp
  • Fare for fall
  • Utrygghet i forbindelse med sykdom

Hvem kan få tilbudet?

En må ha et særlig behov for trygghetsalarm i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All tildeling av hjelpemidler blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 

Slik søker du


Send søknaden i vanlig brevpost til omsorgstjenesten.

Hva koster det?

Alarmen er tilknyttet responssenteret i kristiansand. Det betales egenandel/leie for husstandens sammlede inntekt og er for 2018 som følger  kr 300 per måned.under 2G og 400 per måned for inntekter over 2G

Egenandelen reguleres hvert år. Regning sendes hvert kvartal.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten

Telefon kl. 08:30-15:00
37 23 56 16

Mobil - hele døgnet
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Gudrun Haraldstad

E-post
gudrun.haraldstad@froland.kommune.no