Trygghet i hjemmet

For å få trygghetsalarm, må du ha et særlig behov på grunn av sykdom eller funksjonshemming. Tildeling av hjelpemidler blir vurdert med bakgrunn i behovet. Hvis behovet endres, gjør vi en ny vurdering.

Behovet kan være knyttet til:

  • sykdom som kan føre til akutt behov for hjelp
  • fare for fall
  • utrygghet i forbindelse med sykdom

Søke om trygghetsalarm (PDF, 136 kB)

Hva koster det?

Alarmen er tilknyttet responssenteret i Kristiansand. Du betaler en egenandel basert på husstandens samlede inntekt. Egenandelen er kr 330 per måned ved inntekt under 2G og kr 430 per måned ved inntekt over 2G. Egenandelen reguleres hvert år. Regning sendes pr måned.

Kontaktinfo

Koordinering og tildeling

Leder
Marit Bolstad Tveide

 

Saksbehandler
Rita Lund Løvdal

Telefon
948 31 942

 

Saksbehandler
Maria Veronica Cavonius

Telefon
948 42 339