Trygghet i hjemmet

Hva tilbyr vi?

Vi tildeler trygghetsalarm etter vurdering av behov. Behovet kan være knyttet til:

  • Sykdom som kan føre til akutt behov for hjelp
  • Fare for fall
  • Utrygghet i forbindelse med sykdom

Hvem kan få tilbudet?

En må ha et særlig behov for trygghetsalarm i hjemmet på grunn av sykdom eller funksjonshemming. All tildeling av hjelpemidler blir nøye vurdert med bakgrunn i behovet. Hvis behovet endrer seg, gjør vi en ny vurdering.
 

Slik søker du

Søke om trygghetsalarm (PDF, 136 kB)

Send søknaden i vanlig brevpost til omsorgstjenesten.

Hva koster det?

Alarmen er tilknyttet responssenteret i Kristiansand. Det betales en egenandel basert på husstandens samlede inntekt. Egenandelen er kr 330 per måned ved inntekter under 2G og kr 430 per måned for inntekter over 2G. Egenandelen reguleres hvert år. Regning sendes hvert kvartal.

Kontaktinfo

Hjemmetjenesten

Telefon
975 65 185

E-post
post@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

Leder
Hannelore Karlsen Skeimo

E-post
Hannelore.Karlsen.Skeimo@froland.kommune.no  

Mobil
924 62 619